Sửa nhà trọn gói

Sửa nhà trọn gói

Sửa nhà trọn gói

Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng, tiến độ, chất lượng từng hạng mục công trình, chất lượng từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
Chúng tôi luôn ý thức và tuân thủ các quy trình sau:
– Tính kinh tế.
– Tính tiện ích.
– Tính bền vững
– Tính thẩm mĩ
Quy trình xây nhà trọn gói:
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
– Dự toán khối lượng chi tiết (lấy theo đơn giá, định mức của nhà nước).
– Bảng cam kết chủng loại vật tư (theo sự lựa chọn của chủ nhà).
– Tổng tiến độ thi công và tiêu đề chi tiết từng hạng mục.
– Thuyết minh biện pháp thi công, an toàn lao động, nhật ký công trình.
– Tham mưu, tư vấn, giải thích cho chủ nhà về quy trình thi công căn nhà từ móng đến mái, …và còn nhiều những bản mẫu hướng dẫn chi tiết trong từng hạng mục.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ tốt nhất!

ĐƠN GIÁ THI CÔNG THAM KHẢO

  

PHN THÔ VÀ NN CÔNG HOÀN THI

Nhà Phố/ Nhà Liên Kế:                      > 2.890.000đ/m2 xâydựng

Văn Phòng/ Biệt thự:                         > 3.090.000đ/m2 xâydựng

HỆ SỐ XÂY DỰNG BẤT LỢI

Trên 300m2 có điều kiện thi công bình thưng:

+0%

Trên300m2 trong hẻmnhỏ,trongchợ:

200-300m2 (Khảo sát cụ thể):

100-200m2 (Khảo sát cụ thể):

Dưới 100m2 (Khảosátcụ thể):

+3~7%

+3~10%

+7~15%

+12~20%

Trả lời